(976) 7733 6770 info@vet.mn

Алсын хараа

Бид мэргэжлийн ур чадвар, менежментийн арга туршлага, идэвхи санаачлага, тэгш оролцоонд тулгуурлан, салбартаа тэргүүлэгч хүчирхэг дундын хоршоо болох

Эрхэм зорилго

Гишүүдийнхээ орлогыг нэмэгдүүлэх, эрх ашгийг хамгаалах, нийгэм соёл, оюуны нийтлэг хэрэгцээгээ хамтран хангаж, хоршооныхоо материаллаг баазыг нэмэгдүүлэхэд хоршооны эрхэм зорилго оршино.

Зургийн цомог
ТВ-Мал эмнэлэг нэвтрүүлэг
Реклам
Үйл ажиллагаа
EnglishMongolian
Search